EIC - Exercise Induced Collapse

Exercise Induced Collapse - přeloženo laicky do češtiny = výcvikem indukovaný kolaps. Majitelé psů a profesionální trenéři zaznamenávají toto postižení již po dobu 20ti let, ale doposud netušili, že se jedná o tuto poruchu. Veterináři spekulovali o možnosti, že tyto stavy jsou způsobeny špatnou snášenlivostí tepla, nízké hladiny cukru v krvi, elektrolyty (sodík, draslík a chlorid), poruchy srdečního rytmu, nebo také dědičné svalové onemocnění. Psi s EIC jsou schopni normálně fungovat při mírném zatížení, ke kolapsu dochází po 5-15ti minutovém namáhavém cvičení - tento příznak je stejný pro všechny psy postižené chorobou EIC.

Kdo trpí na EIC?
EIC je nejčastěji vyvolám při výkonnostní zátěži - tedy při výcviku. První příznaky se většinou objeví u psů v období mezi 5 měsícem a 5 rokem (nejčastějí pak kolem 1 roku). Trpí tím všechny typy barev labradorských retrívrů (černí, čokoládoví i světlí), feny i psi jsou postiženi stejně. Psi s EIC většinou vypadají zdravě, jsou dobře osvaleni, bývají velmi temperamentní.

Popis kolapsu
Postiženým psům lze dovolit lehkou zátěž, ale spíše příležitostně, po 5ti až 15ti minutách namáhavého cvičení, které způsobuje slabost až nepatrnou nekoordinovanost může dojít ke zhroucení. Většina majitelů popisuje, že během kolapsu má jejich pes zadní část těla (záď a nohy) volně visící a nemůže se zvednout. Tento příznak se objevuje u všech psů s EIC, jejichž majitele jsme oslovili. Někdy se však vstává, že pes při kolapsovém stavu nemůže pohybovat kteroukoliv končetinou, ne jen zadní, a může přepadat na bok. U asi 25% psů se majitelé shodli na tom, že pes ztratil vědomí.

Přičinné aktivity
Kolaps se najčastěji dostavuje při očekávané zábavě - hraní, slídění, pejsek je "nabuzený" na hraní si s jinými pejsky, loveckých zkouškách, při honu či při jakýchkoliv dalších hrách. Kolaps se méně projevuje při plavání nebo při práci na vodě.

Přispívající faktory
Nejčastějším faktorem, který přispívá k vyvolání kolapsu, je jakákoliv vzrušující nebo stressová činnost. Mnoho majitelů se shodlo na tom, že kolaps může vyvolat situace, kdy je jejich pes v nebezpečí, nebo naopak když byli psi vzrušení ještě před počátkem samotné aktivity. Dále pak například použití živých ptáků při výcviku nebo na zkouškách, pronásledování zraněných ptáků, také stres během přípravy (obtížnost provedení cviku, elektronické obojky, jakákoliv korekce, neustálé opakování chybného povelu) - to vše zvyšuje napětí a stres, který zvyšuje riziko kolapsu. U několika postižených psů došlo ke kolapsu i při minimální zátěži, pokud byli ve vysoce vzrušeném stavu. Naopak u dalších postižených psů se kolaps nedostavil i při vyšší zátěži - u středně náročné činnosti, která nebyla spojena se vzrušením - běhání, turistika nebo běh vedle kola.

Přibližně třetina majitelů psů s EIC se shodla na tom, že při zvýšených teplotách počasí a vysoké vlhkosti se zvýšilo riziko, že jejich pes bude mít kolaps. Přestože se zdá být riziko kolapsu při těchto podmínkách vyšší, tak kolapsy u psů byly zaznamenány při různých podmínkách okolního prostředí (viz. teplota a vlhkost okolí).

Veterinární zhodnocení EIC psů
Psi s EIC jsou v klidu naprosto normální. Jsou to většinou dobře stavění a svalnatí jedinci. Vyšetření srdce a plic je v pořádku za klidu i při kolapsu. Po cvičení i po kolapsu mívají psi velmi vysoké tělesné teploty (>42°C), ale to není rozdílný příznak od psů, kteří EIC nemají. Psi s EIC nekulhají a netrpí na bolesti kloubů, svalů, kostí nebo páteře před nebo po cvičení. V klidovém stavu je vyšetření nervového systému v pořádku, ale po kolapsu jsou patelární reflexy sníženy nebo zcela chybějí, a znovu se objeví až po 10 až 30ti minutách. Vyšetření krve je v klidovém režimu také zcela v pořádku a dostaví se jen nepatrné změny po prodělání kolapsu. Psi s EIC mají normální funkci štítné žlázy, a normální produkci kortizolu v nadledvinách. Svalové biopsie jsou také normální. EIC je porucha, která se významě liší od mrtvice, maligní hypertermie (MH), svalové slabosti,
mitochondriální myopathies a CNM.

Dlouhodobý výhled
Psi postižené EIC je nutné vyřadit z činnosti, která způsobuje jejich zhroucení. V případě, že je tak učiněno, tak tito psi mohou žít normální život. Nikdo dopředu neví, kdy ke kolapsu může dojít, a proto je nutné vypustit především intenzivní cvičení, vzrušení a především vystavení psa stresu.
Někteří psi s EIC jsou schopni i nadále vykonávat stejnou činnost, poku majitel nastaví mantinely a bude pečlivě svého pejska sledovat a dávat pozor na první příznaky blížícího se kolapsu - například subtilní chůze.
I u starších a vykastrovaných psů není zcela vyloučeno riziko kolapsu, takže by měli být pečlivě sledováni. Majitelé psů by měli pečlivě sledovat své svěřenece a okamžitě zastavit veškterou činnosti při přicházejícím náznaku anomálie v jejcih chování. Příznaky se obvykle zhoršují po 3 až 5 minutých i když bylo ukončeno cvičení, takže psi s EIC by měli být pečlivě monitorováni, a to i po ukončení aktivity, když jsou už například v kotci. Mnoho psů uhynulo během cvičení nebo (častěji) při odpočinku bezprostředně po výkonu - tito psi nikdy nebyli vedeni jako rizikoví jedinci, z čehož vyplývá, že psi s EIC by měli být vedeni všichni jako riziková skupina ohrožená na životě.

Léčba
Nejlepší léčbou u většiny psů s EIC je vyhnout se intenzivnímu cvičení spojeného s extrémním vzrušení a hlavně končit výcvik s prvním náznakem slabosti/vratkosti. Existují však již zprávy o tom, že psi se mohli navrátit do běžného tréninku po tom, co byli léčeni anti-záchvatovou medikací - fenobarbitály. Fenobarbitály a jiné sedativní léky můžou snížit u psa úroveň vzrušení či úzkosti, čímž se snižuje pravděpodobnost kolapsu. U některých psů však může podávání fenobarbitálů dost znatelně zhoršit odhad a soustředění, což se samozřejmě projevuje při výcviku i zkouškách. Fenobarbitály jsou léky s množstvím vedlejších účinků, takže by měly být podávány pouze pod vedením a konstrolou veterináře.

Dědičnost a EIC
Analýzou rodokmenů bylo zjištěno, že všichni psi s EIC mají dva mutantní geny - jeden od každého rodiče. To znamená, že oba rodiče psa s EIC jsou přenašeči EIC (1 mutaci genu EIC) nebo postižení EIC (2 mutace genu EIC).

Každý pes dostane 2 kopie každého genu - jeden od matky a jeden od otce. Mutace v genu, který způsobuje EIC je dědičná jako autosomatický recesivní znak, což znamená, že všichni postižení psi mají tyto 2 kopie gentu mutovanou - jeden obdržel od matky a jeden od otce.

"Clear" psi jsou ti, kteří neobdrželi žádnou kopii mutovaného genu. Tito psi nemají EIC a nebudou tedy vykazovat známky zhroucení. Pokud jsou připuštěni do chodu, tak jejich potomci neobrží žádnou kopii EIC genu.

Přenašeči jsou definováni tak, že mají jednu kopii mutovaného genu, kterou dostali od svého otce nebo matky, a jednu kopii genu normálního od druhého rodiče. Tito psi nemají EIC a nebudou tedy vykazovat známky zhroucení. Ale budou předávat kopii mutovaného genu na přibližně polovinu svých potomků.

Postižení psi mají dvě kopie mutovaných genů, z nichž každá pocházel od jednoho z rodičů. Psi s dvěma kopiemi mutovaného genu mají EIC a u většiny se projeví známky výkonnostní nesnášenlivosti nebo dokonce kolaps, pokud se budou účastnit aktivit, které jsou spouštěcím mechanismem pro EIC. Může se stát, že někteří postižení psi nikdy známky EIC vykazovat nebudou - to je obvykle způsobeno tím, že se neúčastní žádné namáhavé činnosti spojené s vysokou mírou vzrušení a nebo také proto, že nejsou tak temperamentní.

Jak je to s důsledky pro chov

Tabulka

Clear psi: žádná kopie mutace
- ve spojení s clear jedincem = 100% clear potomci
- ve spojení s přenašečem = 50% čistých potomků a 50% potomci přenašeči
- ve spojení s postiženým jedincem = 100% potomků přenašeů

Psi přenašeci: jedna kopie mutace
- ve spojení s clear jedincem = 50% potomků přenašečů a 50% clear potomků
- ve spojení s přenašečem = 25% clear potomků, 50% přenašečů a 25% postižených potomků
- ve spojení s postiženým jedincem = 50% potomci přenašeči a 50% postižených potomků

Postižení psi: dvě kopie mutace (chov není doporučen)
- ve spojení s clear jedincem = 100% potomci přenašeči
- ve spojení s přenašečem = 50% potomci přenašeči, 50% postižení potomci
- ve spojení s postiženým jedincem = 100% postižených potomků

Článek byl přeložen z anglické verze zde.

Závěrem: testy jsou prováděny ze stěru slin nebo z odběru krve, tento stěr je posílán do německé laboratoře Laboklin (www.laboklin.de). Věřím, že každý zodpovědný chovatel labradorů nechá svého jedince vyšetřit před tím, než bude připuštěn do chovu.